தலவாக்கலை தண்ணீர் மறிப்புத்திட்டம்

From நூலகம்
தலவாக்கலை தண்ணீர் மறிப்புத்திட்டம்
630.JPG
Noolaham No. 630
Author -
Category இலங்கை இனப்பிரச்சினை
Language தமிழ்
Publisher மூன்றாவது மனிதன் பதிப்பகம்,
சரிநிகர், நாடோடிகள்
Edition 2002
Pages 26

To Read

Contents

  • தலவாக்கலை தண்ணீர் மறிப்புத்திட்டம் : மலையகத் தமிழர் மீதான தேசிய இறைமை அத்துமீறலும் மூன்றாமுலகின் மீதான ஆக்கிரமிப்பு அபிவிருத்தியும்
  • தலவாக்கலை தண்ணீர் மறிப்புத் திட்டத்தினால் ஏற்படக்கூடிய சூழலியல் பாதிப்புகள்
  • ஜப்பானின் ஆக்கிரமிப்புத் திட்டமும் அச்சுறுத்தலுக்குள்ளாகும் மலையகத் தமிழர் இறைமையும்
  • சிங்கள சோவினிச நோக்கங்களும் தலவாக்கலை தண்ணீர் மறிப்புத் திட்டமுடி
  • உலகமயமாதல கொள்கை : உலக வங்கியின் நோக்கமும் மலையக தமிழர் எதிர்காலமும்