நங்கை 2010 (34)

From நூலகம்
நங்கை 2010 (34)
10285.JPG
Noolaham No. 10285
Issue 2010
Cycle மாதாந்தம்
Editor சரோஜா சிவசந்திரன்
Language தமிழ்
Pages 25

To Read

Contents

 • மக்கள் மீது தமது கருத்தைத் திணிப்பதையே ஊடகத்தினர் செய்கின்றனர் - ஆசிரியர்
 • பெண்களும் ஊடகங்களும்! - கிருத்திகா தர்மராஜா
 • ஊடக எழுத்த்றிவைப் பெற்றுக்கொள்வது எப்படி - செ. அருள்
 • அமெரிக்க பெண்மணியும் ஒஸ்கார் விருதும் - ஆக்கம் : தருமபுத்திரி
 • பாதுகாப்பான இதழியல் வழிமுறைகள் - கி. தருமராஜா
 • கவிதைகள்
  • முட்கம்பி வேலிகள் - கீர்த்தி
  • நெருப்புக்குள் நீந்த ... - கீர்த்தி
 • மிச்சத்தில் உயிர் வாழ்தல் : பெண்பால் அகதிகள் - நன்றி : குமுதம்
 • வடிவமைப்பும் தொடர்பாடலும் - குரு
 • தொடர்பாடலில் கெட்டல் கிரகித்தல் - கு. பகீதரன்
 • பன்முக ஊடகவியலாளர் - S. குமரன்
 • மகளிர் அபிவிருத்தி நிலையம்
 • 08-03-2010 அன்று வீரசிங்கம் மண்டபத்தில் நடைபெற்ற சர்வதேச மகளிர் தின நிகழ்வின்போது ...