நம்முன்னோரளித்த அருஞ்செல்வம் 2

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக
நம்முன்னோரளித்த அருஞ்செல்வம் 2
2568.JPG
நூலக எண் 2568
ஆசிரியர் பேக்மன், எஸ். ஏ. மெண்டிஸ், ஜீ. ஸி.
நூல் வகை வரலாறு
மொழி தமிழ்
வெளியீட்டாளர் கொழும்பு அப்போதிக்கரீஸ் கம்பனி
வெளியீட்டாண்டு 1969
பக்கங்கள் xvi + 260

வாசிக்க

உள்ளடக்கம்

 • நூன்முகம் - எஸ்.ஏ.பேக்மன், ஜீ.வீ.மென்டிஸ்
 • ஆசிரியர்கட்கு சில குறிப்புக்கள்
 • பொருளடக்கம்
 • சித்திரப் படங்கள்
 • தேசப் படங்கள்
 • புது நாடுகளை கண்டுப்பிடித்தலின் பொருட்டுச் செய்த பிரயாணங்கள்
  • ஐரோப்பாவும் கீழ் நாடுகளும்
  • போர்த்துக்கீசர் புதிய நாடுகளைக் கண்டுப்பிடித்தல்
  • கொலம்பசின் யாத்திரை
  • அமெரிக்காவில் இசுபானியர்
  • யாத்திரிகளின் பயன்
 • கல்வியின் மறுமலர்ச்சியும் புரட்டஸ்தாந்து மதச் சீர்த்திருத்தமும்
  • மத்திய காலத்தில் கல்வி நிலை
  • கல்வியின் மறுமலர்ச்சி
  • நற்கலைகளின் மறுமலர்ச்சி
  • புதுக் கல்வி பரவுதல்
  • புரட்டஸ்தாந்து மதச் சீர்த்திருத்தம்
 • பிரான்சும் இசுபானியாவும்
  • புதிய இராச்சியங்களின் பிறப்பு
  • இசுபானியாவின் எழுச்சி
  • பிரான்சின் எழுச்சி
  • சமயச் சண்டைகள்
  • இசுபானியாவின் வீழ்ச்சி
 • பதினேழாம் நூற்றாண்டின் ஐரோப்பாவின் நிலமை
  • மத்திய வகுப்பாரின் தோற்றம்
  • கிழக்கு ஐரோப்பாவின் நிலமை
  • பிரான்சின் உன்னத நிலமை
  • பதினாலாம் உலூயியின் காலம்
  • ஐக்கிய மாகாணங்கள்
 • இங்கிலாந்து (1485-1714)
  • தியூடர் வம்சம்
  • எட்டாவது ஹென்றியும் மதச் சீர்த்திருத்தமும்
  • இங்கிலாந்தில் புரட்டஸ்தாந்து மதச் சீர்த்திருத்தம்
  • எலிசெபத் இராணியின் ஆட்சி
  • ஸ்ரூ வெர்ட் வம்சம்
  • பிரான்சிய யுத்தங்கள்
 • கீழ் நாடுகளில் போர்த்துகீசர்
  • முஸ்லிம்களின் வர்த்தகம்
  • முஸ்லிம்களதும் போர்த்துக்கீசரதும் கப்பல்கள்
  • போர்த்துக்கீசரின் வியாபாரம்
  • இந்தியாவில் மொகலாயர் ஆட்சி
  • கிறிஸ்தவ சமயப் பரவுதல்
  • கீழைத்தேசங்களில் போர்த்துக்கீச நிர்வாகம்
 • பிரித்தானியரும் பிரான்சியரும் தமது இராச்சியங்களை பெருக்கிய வரலாறு
  • ஐரோப்பிய வல்லரசுகள் புதிய நாடுகளைக் கைப்பற்றுதல்
  • அமெரிக்காவில் பிரான்சியரும் பிரித்தானியரும் குடியேறிய ஆரம்ப வரலாறு
  • ஆபிரிக்காவில் பிரித்தானியரும் பிரான்சியரும்
  • இந்தியாவில் பிரித்தானியரும் பிரான்சியரும்
 • பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் பிரித்தானியாவுக்கும் பிரான்சுக்கும் இடையில் நடைபெற்ற போட்டி
  • இசுபானிய சிங்காசனப் போர்
  • அமெரிக்காவில் வர்த்தகப் போட்டியும் குடியேற்றப் போட்டியும் குடியேற்றப் போட்டியும்
  • பிரித்தானியர் அமெரிக்காவை இழத்தல்
  • இந்தியாவில் பிரித்தானியரின் வெற்றி
  • பிரித்தானிய கிழக்கிந்திய சங்கத்தின் ஆட்சி முறை
 • மத்திய ஐரோப்பாவும் கிழக்கு ஐரோப்பாவும்
  • புதுயுக ஆரம்பத்தில் கிழக்கு ஐரோபாவின் நிலமை
  • வட ஐரோப்பா
  • ஆஸ்திரியாவின் எழுச்சி
  • பிரஷ்யாவின் எழுச்சி
  • உருஷ்யாவின் எழுச்சி
 • 1714 - ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 1795 வரை பிரித்தானியாவின் நிலமை
  • விக் கட்சியாரின் ஆட்சி
  • விக் கட்சியின் வீழ்ச்சி
  • பொருளாதார புரட்சியும் செல்வச் செழிப்பும்
 • விஞ்ஞான அறிவிலும் எண்ணப்பாங்கிலும் ஏற்பட்ட மாற்றமும் பிரான்சிய புரட்சியும்
  • விஞ்ஞான அறிவின் வளர்ச்சி
  • அறிவுத்துறையில் ஏற்ப்பட்ட வேறு சில மாற்றங்கள்
  • பிரான்சிய புரட்சியின் ஆரம்பம்
 • போர்த்துக்கீச வருகையும் கத்தோலிக்க சமயமும்
  • 1505 இல் இலங்கை பிரிக்கப்பட்டிருந்த விதம்
  • விவசாயமும் வர்த்தகமும்
  • போர்த்துக்கீசரின் முதல் வருகை
  • கொழும்பில் போர்த்துக்கீசரின் முதற் கோட்டை
  • மாய துன்னையோடும், முஸ்லிம்களோடு நடை பெற்ற யுத்தம்; போர்த்துக்கலுக்கு தூது
  • கிறிஸ்தவ குருமாரின் வருகையும் அதனால் ஏற்பட்ட பயனும்
 • சீதாவாக்கையின் எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும்
  • நொறன்ஹாவும் வித்திய பண்டாரனும்
  • சங்கிலி இராசனுட யுத்தம்
  • முதலாம் இராசசிங்கன் (1581-92)
 • போர்த்துக்கீசர் கண்டியை பிடிக்க முயலுதல்
  • விமலதர்ம சூரியனுக்கெதிராக யுத்தம்
  • அசிவிடோ
  • கொன்ஸ்தாந்தைன் டி சா
 • கீழ்நாடுகளில் ஒல்லாந்தர்
  • கீழ்நாடுகளில் ஒல்லாந்தர் வியாபார ஆர்ம்பம்
  • ஒல்லாந்தரின் கீழைத்தேய வியபார விருத்தி
  • இலங்கையிலும் தென்னிந்தியாவிலும் ஒல்லாந்தர் அடைந்த வெற்றி
  • கீழைத்தேசங்களில் ஒல்லாந்தர் அடைந்த வெற்றி
  • கீழைத்தேசங்களில் ஒல்லாந்த அரசியல்
 • இலங்கையில் போர்த்துக்கீசருக்கும் ஒல்லாந்தருக்கும் இடையில் சண்டை
  • ஒல்லாந்தர் நீர்கொழும்பையும் காலியையும் கைப்பற்றுதல்
  • சமாதானத்தின் பின் ஒல்லாந்தருடன் இராசசிங்கன் தொடர்பு
  • ஒல்லாந்தர் கொழும்பைக் கைப்பற்றுதல்
 • கண்டி நாட்டரசரும் ஒல்லாந்த தேசாதிபதிகளும்
  • இரண்டாம் இராசசிங்கன், இரைகிளப்வான் கோயன்ஸ் (மூத்தவன்), இரண்டாம் விமலதர்ம சூரியன்
  • கோர்னேலியஸ் ஜோன் சைமனும் சட்டத் திருத்தமும்
  • பெக்கர் தொடக்கம் வான் இம்மாவ் வரையு மிருந்த ஒல்லாந்த தேசாதிபதிகள்
 • நாயக்கர் அரசர்களுக்கும் ஒல்லாந்தருக்கும் இடையில் ஏற்ப்பட்ட விரோதம்
  • பௌத்த சமய புனருத்தாரணம்
  • கீர்த்தி ஶ்ரீ இராசசிங்கனும் ஒல்லாந்தருடன் நடத்திய யுத்தமும்
  • ஆங்கிலேயர் கரை நாடுகளை கைப்பற்ரல்
 • இலங்கையில் போர்த்துக்கீச ஒல்லாந்த ஆட்சி
  • கண்டி இராச்சியத்தின் அரசியல் நிருவாகம்
  • போர்த்துக்கீச நிருவாக முறை
  • ஒல்லாந்தர் ஆசியல் முறை
  • போர்த்துக்கீச ஒல்லாந்த கோட்டைகள்
  • ஒல்லாந்தரதும் போர்த்துக்கீசரதும் மதப்பிரசாரம்
  • போர்த்துக்கீச, ஒல்லாந்த ஆட்சியின் வேறு சில அம்சங்கள்
 • வினாக்கள்