நீதிமுரசு 1990

From நூலகம்
நீதிமுரசு 1990
8196.JPG
Noolaham No. 8196
Issue செப்ரம்பர் 1990
Cycle ஆண்டு மலர்
Editor மதியாபரணன் சுமந்திரன்
Language தமிழ்
Pages 128

To Read

Contents

 • இதழாசிரியரின் இதயத் தாகம் - ம்தியாபரணன் சுமந்திரன்
 • சமர்ப்பணம்
 • Honourable Chief Juslice's - K. A. P. Ranasinghe
 • Message for the: Neethi Murasu - P. Sunil. C de Silva
 • Message from Principal: Law College - W. Laduwahetty
 • தலைவரின் இதயத்திலிருந்து... - வி. புவுதரன்
 • Message from the: Chief guest - M. D. Tambiah
 • சட்ட மாணவர் தமிழ் மன்றபம் '90
 • இன்றைய நிலைமை அரசியலமைப்பிமன் முன் வைத்துள்ள கேள்விகள் - வி. புவிதரன்
 • கவிதைகள்
  • வாழ்க தமிழ் - செல்வி தமயந்தி சம்பந்தபிள்ளை
  • காயம் - மைக்கல் ஜோன்கன்
  • இளைஞர்களே திரண்டு வாரீர்! - ஜெயந்தி ஸ்டெனிஸ்லோஸ்
  • யதார்த்தமும் எதிர்பார்ப்பும் - லிங்கேஸ்வரி காசிப்பிள்ளை
 • நாட்டிடைச் சட்டமும் ஓர் சட்டமாகுமா? - எம். லபாவ்ர் தாஹிர்
 • THE LAW OF INTELLECTUAL PROPERTY IN SRI LANKA - V. MURUGESU
 • இலங்கையில் அணைவருக்கும் ஒரே திருமண, திருமண நீக்கச் சட்டம் உருவாக்கப்பட்டால் என்ன? - ஐயாத்துரை ஞானதாசன்