பகுப்பு:ஐக்கிய தீபம்

From நூலகம்

ஐக்கிய தீபம் தேசிய கூட்டுறவுச் சபையின் யாழ்மாவட்டக் குழுவினரின் வெளியீடாக 1940-70களில் வெளிவந்த கூட்டுறவு மாத இதழ். இதன் வெளியீடு 1944ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. கூட்டுறவு பற்றிய கட்டுரைகள், தேசிய கூட்டுறவுச் சபையின் நாடலாவிய செயற்பாடுகள் பற்றிய பதிவுகள் என்பவற்றை தமிழ், ஆங்கிலம் ஆகிய இரு மொழிகளிலும் தாங்கி வெளிவந்தது.

Pages in category "ஐக்கிய தீபம்"

The following 49 pages are in this category, out of 49 total.