பகுப்பு:ஐக்கிய நாட்டு செய்திகள்

From நூலகம்

ஐக்கிய நாட்டு செய்திகள் இலங்கையிலுள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சபை அலுவலகத்தினரால் 2001ஆம் ஆண்டிலிருந்து வெளியிடப்படுகின்ற மாதாந்த செய்தி இதழ். ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் கட்டமைப்புக்கள் பற்றிய தகவல்களையும் அவ் அமைப்பின் உலகலாவிய நடவடிக்கைகள் பற்றிய பதிவுகளையும் தாங்கி வெளிவருகின்றது.

Pages in category "ஐக்கிய நாட்டு செய்திகள்"

The following 2 pages are in this category, out of 2 total.