பகுப்பு:கமத்தொழில் விளக்கம்

From நூலகம்

கமத்தொழில் விளக்கம் இலங்கை விவசாய திணைக்களத்தின் வெளியீடாக 1906ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கபட்டு 1956ஆம் ஆண்டிலிருந்து புதிய தொகுதி காலாண்டு இதழாக வெளிவந்தது. ஆரம்ப இதழ்களில் சு. ஶ்ரீபத்மநாதன் ஆசிரியராக பங்களித்துள்ளார். விவசாயம் தொடர்பான கட்டுரைகள், மாணவர்களுக்கான விவசாய துணுக்குகளுடன் பல ஆக்கபூர்வமான வழிகாட்டல்களையும் ஆலோசனைகளையும் தாங்கி வெளிவந்தது.

Pages in category "கமத்தொழில் விளக்கம்"

The following 31 pages are in this category, out of 31 total.