பகுப்பு:கலைஞானம்

From நூலகம்

கலை ஞானம் இதழ் யாழ் பாணப் பல்கலைகழகத்தின் கல்வி கழகத்தால் வெளியீடு செய்ய பட்டது. இதன் முதலாவது இதழ் 1980-81 இல் வெளி வந்தது. இதன் ஆசிரியர்களாக க.கணபதிப்பிள்ளை, ஜனாப்.யா.அஹஎம்த் ஸைனப் விளங்கினார்கள். ஆசிரியர்கள், கல்வி புலம் சார்ந்தவர்களுக்கு பயன்படும் கட்டுரைகள் தாங்கி இந்த இதழ் வெளியானது. கல்விக்கான சஞ்சிகையாக இதன் உள்ளடக்கம் வெளி சொல்லியது. கல்வி சார் பல்வேறு அம்சங்கள் தாங்கி இந்த இதழ் வெளியானது.

Pages in category "கலைஞானம்"

The following 4 pages are in this category, out of 4 total.