பகுப்பு:கல்விக் கதிர்

From நூலகம்

கல்விக்கதிர் பத்திரிகை மாதம் இருமுறை 1991 மே இல் இருந்து வெளிவர ஆரம்பித்தது. கல்வி சார் விடயங்களை கருப்பொருளாக கொண்டு இந்த இதழ் வெளியானது. யாழ்ப்பாணம் கல்வி திணைக்களம் முறைசாரா கல்வி பிரிவு இந்த பத்திரிகையை வெளியீடு செய்தது.