பகுப்பு:காற்று வெளி

From நூலகம்

காற்று வெளி இதழ் 2002 ஆம் ஆண்டில் இருந்து இலண்டனில் இருந்து வெளிவந்தது. இதன் ஆசிரியராக ஷோபா விளங்கினார். கவிதைகள் , கட்டுரைகள் , சிறுகதைகள் தாங்கி இந்த இதழ் வெளி வந்தது. இலக்கிய புதுவரவுகள், வெளியீடுகள், சார் தகவல்கள் தாங்கி இந்த இதழ் வெளியானது.