பகுப்பு:செம்பதாகை

From நூலகம்

செம்பதாகை 1979 - 1985 காலத்தில் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வெளியான மாதப் பத்திரிகை. புரட்சிகர வெகுஜன ஏடு எனக்குறிபிட்டு வெளியான இது சமுக அரசியல் ஆய்வு இதழாக வெளியானது. சோசலிசம் சார்ந்த கட்டுரைகள் அதிகமாக இந்த இதழில் வெளியாகியது.

1979 தையில் முதல் இதழ் வெளியாகியதாகத் தெரிகிறது. 1985 புரட்டாதியில் கடைசி இதழ் வெளியாகியது.

Pages in category "செம்பதாகை"

The following 57 pages are in this category, out of 57 total.