பகுப்பு:நான்

From நூலகம்

நான் சஞ்சிகை உளவியல் சஞ்சிகையாக 80 களில் இருந்து வெளியானது. இருமாத இதழாக வெளிவந்த இந்த இதழின் ஆசிரியராக வின்சென்ற் பற்றிக் ஆசிரியராக இருந்து வருகிறார். உளவியல் சார்ந்த ஈழத்தின் முதலாவது இதழாக நான் வெளியானது குறிப்பீடு செய்ய கூடியது. உளவியல் சார் பிரச்சினைகள், தீர்வுகள், உளவியல் நோய்கள், உளவியல் கொள்கைகள், ஆலோசனை வழிகாட்டல், உளவியல் ஆளுமைகள், உள நோய்கள் என உளவியல் சார்ந்த கட்டுரைகளுடன், உளவியல் அம்சம் பொருந்திய கதைகள், கட்டுரைகள் இதில் வெளியாகின. யாழ் பாணம் கொழும்புத்துறையை மையமாக கொண்டு இந்த இதழ் வெளியாகிறது.

Pages in category "நான்"

The following 109 pages are in this category, out of 109 total.