பதிப்போவியம்: ஓர் அறிமுகம்

From நூலகம்
பதிப்போவியம்: ஓர் அறிமுகம்
10031.JPG
Noolaham No. 10031
Author சிவரூபன், சா.
Category ஓவியம்
Language தமிழ்
Publisher ஈசி வேய்ஸ் (பிறைவேற்) லிமிட்டட்
Edition 2007
Pages 42

To Read

பதிப்புரிமையாளரின் எழுத்துமூல அனுமதி இதுவரை பெறப்படாததால் இந்த ஆவணத்தினை நூலக வலைத்தளத்தினூடாக வெளியிட முடியாதுள்ளது. இந்த வெளியீடு உங்களுடையது என்றால் அல்லது இதன் பதிப்புரிமையாளரை நீங்கள் அறிவீர்கள் என்றால் முறையான அனுமதி பெற உதவுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

மேலதிக விபரங்கள்

Contents

 • அறிமுகம்
 • புடைப்பு பதிப்போவியம் (Relief Priniting)
 • இன்ராகிலியோ (Intaglio)
 • பிளேனோகிறாபி (Planography)
 • மால் முறை (Stencill : Serigraphy)
 • பதிப்போவிய வரலாறு
  • மேற்குலகத்திற்கு காகிதம் அறிமுகமான முறை
  • மேற்குலகின் பதிப்பு முறையின் வளர்ச்சி
  • இன்ராகிலியோ (Intaglio)
  • எச்சிங் (Erching)
  • மெஸோ ரின்ற் (Mezzo tint)
  • மர என்கிறேவிங் (Wood Engraving)
  • காகித அட்டையின் வளர்ச்சி
  • புகைப்பட செல்வாக்கும் என்கிறேவிங்கும்
  • ஐப்பானிய யுக்கியோ பதிப்பு முறை (Ukiyo -e)
  • கோதிக் பதிப்போவியம் (Gothic Prints)
  • மறுமலர்ச்சி கால பதிப்போவியங்கள்
  • பாறுக் கால பதிப்போவியம்
  • 18ஆம் நூற்றாண்டு ஐரோப்பிய பதிப்போவியங்கள்
  • 19ஆம் நூற்றாண்டு ஐரோப்பிய பதிப்போவியங்கள்
  • 20ஆம் நூற்றாண்டு ஐரோப்பிய பதிப்போவியங்கள்
  • ஆரம்ப கால அமெரிக்க பதிப்போவியம்
 • 19ஆம் நூற்றாண்டு அமெரிக்க ஓவியம்
  • 20ஆம் நூற்றாண்டு அமெரிக்க பதிப்போவியம்
 • பிரதான பதிப்போவிய முறைகள்
  • புடைப்பு பதிப்போவியம் (Relief Priniting)
  • மரச் செதுக்கல்ல் பதிப்போவியம் (Wood cut)
  • மர என்கிறேவிங்
  • லினோ செதுக்கல் பதிப்போவியம் (Lino Cut)
  • இன்ராகிலியோ பதிப்பு ((Intaglio Printing)
  • எச்சிங் (Erching)
  • டிறை பொயின்ற் (Dry Point)
  • மெஸோரின்ற் (Mezzotine)
  • அக்குவாரின்ற் (Aquatint)
  • பிளேனோகிறாபி
  • மால் முறை
  • மொனோ பதிப்போவியம்
 • சில இலகுவான பதிப்பு முறைகள்
  • காய்கறி, பழங்கள் பதிப்பு
  • மால் பதிப்போவியம்
  • மொனோப் பதிப்பு
 • உசாத்துணை நூல்கள்