பூதத்தம்பி

From நூலகம்
பூதத்தம்பி
4499.JPG
Noolaham No. 4499
Author க. குணராசா
Category இலங்கை வரலாறு
Language தமிழ்
Publisher வரதர் வெளியீடு
Edition 2006
Pages 32

To Read


Contents

  • பூதத்தம்பி
  • வைபவமாலை கூறும் பூதத்தம்பி கதை
  • முத்துத்தம்பிப்பிள்ளை கூறும் பூதத்தம்பி கதை
  • பூதத்தம்பி கதையின் மெய்ம்மை
  • பூதத்தம்பி விலாசம்
  • பூதத்தம்பி நம்பகதன்மையான வரலாறு
  • பூதத்தம்பி பற்றிய வாய் மொழிக் கதை
  • ஆய்வுக்குறியவர்கள்
  • அறிவுக்களஞ்சிய நூல் வரிசை