பொருளியல் நோக்கு 1990.06

From நூலகம்
பொருளியல் நோக்கு 1990.06
7736.JPG
Noolaham No. 7736
Issue யூன் 1990
Cycle இருமாத இதழ்
Editor -
Language தமிழ்
Pages 33

To Read

Contents

 • கண்ணோட்டம்
 • சோஷலிச பொருளாதாரமும் சோஷலிசத்தின் பொருளாதாரமும்
 • சோவியத் ரஷ்யா உலக பொருளாதார அமைப்புடன் ஒருங்கிணையப் போகிறது - அபெல் அதன்பேக்யன்
 • சோவியத் ரஷ்யா: பொருளாதார பிரச்சினைகளும் அவற்றை தீர்ப்பதற்கான வழிகளும் - கவ்ரில் பொபோவ்
 • மார்க்ஸ், மார்க்சிசம் - லெனினிசம் மற்றும் நவீன உலக அமைப்பில் சோஷலிச அனுபவங்கள் - இம்மானுவேல் வலஸ்ரின்
 • நடைமுறை யதார்த்தத்தின் இரட்டை முகங்கள் - ஜேய ஸ பெடராஸ்
 • பெரித்ஸ்ரோய்காவும் சோஷலிசத்தின் எதிர்காலமும் ஒரு மூன்றாவது உலக கண்ணோட்டம் - தயான் ஜயதிலக
 • விவசாயம்: சிவப்பு வெங்காயம் மற்றும் பம்பாய் வெங்காயம் என்பவற்றின் உற்பத்தி
 • இலங்கையின் பொருளாதாரம் பற்றிய ஒரு கலந்துரையாடல்
 • இலங்கையில் உள்நாட்டு மூலவளங்களை திரட்டுவது தொடர்பான பிரச்சினைகள் - டப்.ஏ.விஜேவர்தன
 • சென்மதி நிலுவை: கருத்து கோட்பாடு இலங்கை அனுபவம் - டப்.ஹெட்டியாரச்சி