ப்ரிய நிலா 1987.11

From நூலகம்
ப்ரிய நிலா 1987.11
1278.JPG
Noolaham No. 1278
Issue நவம்பர் 1987
Cycle மாத இதழ்
Editor உயன்னவத்த றம்ஜான்
Language தமிழ்
Pages 30

To Read

Contents

 • இலக்கிய நெஞ்சங்களே!
 • விதியின் விளையாட்டுக்கள் - றுஸ்லா ஸுபைர் (தஸ்கா)
 • எழுத்தார்வமுள்ளவர்களுக்கு - A.P.V.கோமஸ்
 • கவிதைகள்
  • நீ ஏன் உறங்கி விட்டாய் - கல்ஹின்னையூர் "அன்பழகி ஸன்"
  • "திருமதி ஒரு வெகுமதி"
  • அரிவையர் அரங்கம் - திருமதி றம்ஜான்
  • ஒரு மாணவியின் ஏக்கம்
  • அன்னையை மரவேன்
  • வசந்த காலம்
  • காசி பேசினால்...!
  • பாஸம் - பாய்ஸா ஜுனைட்
  • கொடும்பார்வை... - நித்தவுர் புதுநகரான்
  • இவர்கள் - ஸீனத் எம்.நிஷா
  • பசுமையான பைங்கிளியே...
 • பிள்ளைகள் தம் பெற்றோருக்குச் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் - வெளிப்பன்னை பரீதா ஏ - ரகுமான்
 • அக்கரைப்பக்கம்
 • (வி)மானம் பறக்கிறது...!
 • பிரிக்கப்பட்ட உறைகளிலிருந்து
 • கலைமகள் ஹிதயாவுடன் கலை இலக்கியம் பற்றி சில நிமிடங்கள்....
 • நான் ஓர் அனாதை
 • இன்றைய தேவை - பசறையூர் கே.வேலாயுதம்
 • பண்ணாமத்துக் கவிராயர்
 • கொஞ்சம் நில்லுங்கள்...!