முனைப்பு 1990.12

From நூலகம்
முனைப்பு 1990.12
3200.JPG
Noolaham No. 3200
Issue 12. 1990
Cycle காலாண்டிதழ்
Editor மருதூர்பாரி
Language தமிழ்
Pages 34

To Read

Contents

 • தமிழ் இனிமைக்குச் சான்று பாரதிதாசன் கவிதைகள் - மருதூர் கொத்தன்
 • சூரியனில் எழுதுதல் - ஈழக்கவி
 • நாட்டுக் கூத்து - நீலா பாலன்
 • உணர்த்தல் - எஸ்.எச்.எம்.றபீக்
 • கடன் தீர்ந்தது - எஸ்.எச்.எம்.ஜெமீல்
 • 89இன் முன்பனி இரவுகள் - எம்.ஏ.ஹசன்
 • நாளைய திகதி - எஸ்.கருணாகரன்
 • நாட்களின் குறிப்பு - சகாதேவன்
 • எனக்கு ஒரு வேலை கிடைத்தது - மு.கா.மு.மன்சூர்
 • பள்ளி நாட்கள் - றகுமான் ஏ.ஜெமீல்
 • என்றும் வினாக்குறியே - ஹஸீன்
 • மன்னிப்பு ஒன்று - முத்து
 • இலக்கியப்பணியால் இலக்கிய மாமணிப் பட்டம் பெற்ற புலவர் மணி ஆ.மு.ஷரிபுத்தீன் - எஸ்.ஏ.ஆர்.எம்.செய்யிது ஹஸன் மௌலானா
 • மறுகவியின் நிறம் - மருதூர்பாரி