முயற்சியாண்மைக் கல்வி: தரம் 11

From நூலகம்
முயற்சியாண்மைக் கல்வி: தரம் 11
15114.JPG
Noolaham No. 15114
Author -
Category பாட நூல்
Language தமிழ்
Publisher கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம்‎
Edition 2007
Pages 233

To Read


Contents

  • தேசிய கீதம்
  • உங்களுக்கோர் செய்தி - என்.தர்மசேன
  • வணிக வாய்ப்புக்கள்
  • நுகர்வோரைத் திருப்திபடுத்தக் கூடிய காரணிகள்
  • வணிக அமைப்புக்கள்
  • கணக்கீட்டின் அடிப்படை
  • வணிக திட்டம்
  • வணிக ஊக்குவிப்புக்கள்