வருண நிலை

From நூலகம்
வருண நிலை
18.JPG
Noolaham No. 18
Author தைரியர், இ. ம.
Category சாதியம்
Language தமிழ்
Publisher ஜேம்ஸ் ஜோன்
Edition 1967
Pages 14

To Read

Contents

 • முகவுரை
 • மரபுங் கிளையும்
 • பிராமணர்
 • சத்திரியர்
 • பெளரவர் - பரதர்
 • வைசியர்
 • சூத்திரர்
 • சிவியார்
 • கம்மாளர்
 • நழவர்
 • பள்ளர்
 • அம்பட்டன்
 • பறையன்