வெற்றிமணி 1972.03.01

From நூலகம்
வெற்றிமணி 1972.03.01
11926.JPG
Noolaham No. 11926
Issue பங்குனி 01 1972
Cycle மாத இதழ்
Editor சுப்பிரமணியம், மு. க.
Language தமிழ்
Pages 31

To Read

Contents

  • இருளும் ஒளியும் - இரசிகமணி கனக செந்திநாதன்
  • உங்களைப் பற்றி .... - தந்தி
  • கவித அரங்கம்
  • பரீட்சையிற் சித்தியடைவது எப்படி? - வி. கந்தவனம்
  • பங்குடைமை அறிமுகம் (6) - வை. சி. சிவஞானம்
  • நன் மதிப்பு
  • பாலர் மல்ர் : அழப் பிறந்தவள் - என். சி. அருள்வரதன்
  • நரியின் கதி - தெய்வநாயகி
  • பலநாள் திருட்டு .... - துந்துவை பசீர்
  • நிறைவு தந்த 'நிறை குடம்' - ஏ. ரீ. பொன்னுத்துரை