வெற்றிமணி 1972.06.01

From நூலகம்
வெற்றிமணி 1972.06.01
11787.JPG
Noolaham No. 11787
Issue ஆனி 01 1972
Cycle மாத இதழ்
Editor சுப்பிரமணியம், மு. க.
Language தமிழ்
Pages 32

To Read

Contents

  • தேரின் தத்துவம் - பண்டிதர் சி. கணபதிப்பிள்ளை
  • ஒர் சூரியோதயம் - பண்டிதர் இ. நவசிவாயம்
  • நான் விரும்பும் நூல் - வி. கந்தவனம்
  • உங்களைப் பற்றி .... - நந்தி
  • கவிதை அரங்கம்
  • பாலர் மலர் : உடல் நலம் பேணல் - செல்வி சுவாதா சனாகுதீன்
  • நான் விரும்பும் தொழில் ஆசிரியத்தொழில் ஆசிரியரின் கடமைகள் - சி .பஞ்சலிங்கம்
  • உங்களுக்குத் தெரியுமா? - சி. அரியநாதன்
  • பங்குடைமை அறிமுகம் - வை. சி. சிவஞாணம்
  • ஒரே ஒரு தெய்வம் - கே. எஸ். சிவகுமாரன்