அகில இலங்கைத் தமிழ் மொழித் தினம் 1999

From நூலகம்
Revision as of 10:51, 22 October 2017 by OCRBot (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
அகில இலங்கைத் தமிழ் மொழித் தினம் 1999
8454.JPG
Noolaham No. 8454
Issue 1999
Cycle ஆண்டு வெளியீடு
Editor -
Language தமிழ்
Pages 148

To Read

Contents

 • ஈசன் உவக்கும் இன்மலர் குன்று - சுவாமி விபுலானந்தர்
 • MESSAGE FROM THE HON.RICHARD PATHIRANA, MINISTER OF EDUCATION AND HIGHER EDUCATION
 • MESSAGE FROM THE SECRETARY TO THE MINISTRY OF EDUCATION AMD HIGHER EDUCATION - Andrew de Silva
 • Message From the Additional Secretary (Education Development)Ministry of Education & Higher Education - L.S.Perera
 • மத்திய மாகாணத் தமிழ் கல்வி இந்து கலாசார அமைச்சர் அவர்களின் ஆசிச் செய்தி - வீ.இராதாகிருஷ்ணன்
 • MESSAGE FROM THE DIRECTOR, LANGUAGE AND HUMANTINES OF MINISTRY OF EDUCATION AND HIGHER EDUCATION - I.B.Wimalawanasaoorya
 • கல்வி, உயர் கல்வி அமைச்சின் கல்விப் பணிப்பாளரின் ஆசிச் செய்தி - ந.வாகீசமூர்த்தி
 • கல்வி, உயர்கல்வி அமைச்சின் முஸ்லிம் பாடசாலைகள் பிரிவின் கல்விப் பணிப்பாளரின் ஆசிச் செய்தி - எம்.ஐ.எஸ்.ஏ.கலீல்
 • அமரர் கல்வி, உயர் கல்வி அமைச்சின் மேலதிகச் செயலாளர் மேன்மைமிகு ஆர்.யோகநாதன் ஐயா அவர்களுக்கு எமது அஞ்சலி!
 • தமிழ் காக்கும் இனியவழி - கலைமணி ஏ.ஸீ.இஸ்மாலெவ்வை
 • தகவல் நெடுஞ்சாலையில் தமிழ்மொழி கணனித் தமிழின் உதயம் - பேராசிரியர் சோ.சந்திரசேகரன், கொழும்புப் பல்கலைக்கழகம்
 • இன்டர்நெட் - சில விளக்கங்கள் 1
 • தமிழ் மொழிப் பாட உள்ளடக்கத்தில் துலங்கும் சீர்திருத்தக் கண்ணோட்டம் - ச.சண்முகநாதன்
 • பிரிவு 1- முதலாமிடம் பெற்ற எழுத்தாக்கம்: சுப்பிரமணிய பாரதியார் - செல்வி ர.பிரசாந்தி
 • பிரிவு 2 - முதலாமிடம் பெற்ற கடித வரைவு
 • பிரிவு 3 - முதலாமிடம் பெற்ற கடித வரைவு
 • பிரிவு 4 - முதலாமிடம் பெற்ற கவிதை
 • பிரிவு 4 - முதலாமிடம் பெற்ற கட்டுரை: இயற்கை வளஙகளைப் பேணுவோம் - செல்வன் தி.பிரகாஷ்
 • பிரிவு 5 - முதலாமிடம் பெற்ற சிறுகதை: கனவுகள் மெய்ப்படும் - செல்வன் த.பிரபாகரன்
 • தேசிய நிலைத் தமிழ் மொழித் தினப் போட்டிகள் - 1999 பங்குபற்றுவோர் விபரம்
 • அகில இலங்கைத் தமிழ் மொழித் தினப் போட்டிகள் - 1998 போட்டி இறுதிப் பெறுபேறுகள்
 • 'எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம், உய்வில்லை செய்ந்நன்றி கொன்ற மகர்க்கு' - ஜீ.பீ.அல்பிரெட்