ஆளுமை:அஹமது லெப்பை மரைக்காயர்

From நூலகம்

Share/Save/Bookmark
Jump to: navigation, search
Name அஹமது லெப்பை மரைக்காயர்
Birth
Place பேருவளை
Category புலவர்

அஹமது லெப்பை மரைக்காயர் பேருவளையைச் சேர்ந்த புலவர். பக்திச் சுவையும், கருத்துப் பொதிவுமுடைய இசையுடன் பாடத்தக்க பாடல்கள் பலவற்றை இவர் இயற்றியுள்ளார்.

Resources

  • நூலக எண்: 963 பக்கங்கள் 22