உதயன் 2005.01.28

From நூலகம்
Revision as of 02:32, 29 November 2018 by NatkeeranBot (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
உதயன் 2005.01.28
150px
Noolaham No. 58927
Issue 2005.01.28
Cycle நாளிதழ்
Language தமிழ்
Pages 16

To Read

உதயன் பத்திரிகைகளை யாழ்ப்பாணப் பொது நூலகம், யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம், உதயன் காரியாலயம் போன்ற இடங்களில் பார்வையிடலாம். இந்தப் பத்திரிகையிலிருந்து குறிப்பாக ஏதாவது பக்கம் தேவை எனின் உசாத்துணைப் பகுதி மூலம் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.