சிந்தனை 1968.04

From நூலகம்
சிந்தனை 1968.04
678.JPG
Noolaham No. 678
Issue ஏப்ரல் 1968
Cycle மாதாந்தம்
Editor கா. இந்திரபாலா
Language தமிழ்
Pages 56

To Read

Contents

  • பள்ளிப்படை (சி. ஆர். தி. ஸ்ரீநிவாசன்)
  • 19-ம் நூற்றாண்டில் இங்கிலாந்தில் ஏற்பட்ட பெருமந்தம் (செ. ராஜரத்தினம்)
  • ஈழநாட்டுத் தமிழ்ச் சாசனங்கள் -2; அநுராதபுரத்திலுள்ள குமாரகணத்துப் பேரூரார் கல்வெட்டுக்கள் (கா. இந்திரபாலா)
  • பௌராணிக மதமும் சமணமும் (ஆ. வேலுப்பிள்ளை)
  • போர்த்துக்கீசரும் கோட்டை இராச்சியமும் - அரசியல் தொடர்பு - 1505-1597 வரை (க. அருமைநாயகம்)
  • தராதர இலங்கைத் தமிழ் - சில கருத்துக்கள் (தி. கந்தையா)
  • இலங்கைப் பாராளுமன்ற நிறுவனங்களின் செயற்பாட்டை நிர்ணயிக்கும் காரணிகள் III (ஏ. ஜே. வில்சன்)