அண்மைய மாற்றங்கள்

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | என் தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | சிறிய தொகுப்புகளை மறை
19:45, 22 நவம்பர் 2019 முதல் இன்று வரை செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

22 நவம்பர் 2019

     04:58  ஞானம் 2019.06‎‎ (3 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-164). . [Meuriy‎ (3×)]
      04:58 (நடப்பு | முந்திய) . . (-66). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      04:57 (நடப்பு | முந்திய) . . (+1). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      04:57 (நடப்பு | முந்திய) . . (-99). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:58  ஞானம் 2019.03‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-164). . [Meuriy‎ (2×)]
      04:58 (நடப்பு | முந்திய) . . (-64). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      04:57 (நடப்பு | முந்திய) . . (-100). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:58  ஞானம் 2018.09‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-136). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:56  ஞானம் 2019.01‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-137). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:56  ஞானம் 2018.12‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-135). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)

21 நவம்பர் 2019

பு    01:56  பகுப்பு:உதயன் (கனடா)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+87). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:பத்திரிகைகள் த..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     01:35  இயற்கை வழி 2019.08‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-217). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:34  இயற்கை வழி 2019.07‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-219). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:33  காலைக்கதிர் 2019.09.11‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:33  காலைக்கதிர் 2019.09.10‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:33  காலைக்கதிர் 2019.09.09‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:33  காலைக்கதிர் 2019.09.08‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:33  காலைக்கதிர் 2019.09.07‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:33  காலைக்கதிர் 2019.09.06‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:32  விளம்பரம் 2019.09.01‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-56). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:32  காலைக்கதிர் 2019.09.05‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:32  காலைக்கதிர் 2019.09.04‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:32  காலைக்கதிர் 2019.09.03‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:32  காலைக்கதிர் 2019.09.02‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:32  காலைக்கதிர் 2019.09.01‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:32  காலைக்கதிர் 2019.08.31‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:31  காலைக்கதிர் 2019.08.30‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:31  காலைக்கதிர் 2019.08.28‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:31  காலைக்கதிர் 2019.08.27‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:31  காலைக்கதிர் 2019.08.26‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:31  காலைக்கதிர் 2019.08.25‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:31  காலைக்கதிர் 2019.08.24‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:31  காலைக்கதிர் 2019.08.23‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:30  காலைக்கதிர் 2019.08.22‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:30  காலைக்கதிர் 2019.08.21‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:30  காலைக்கதிர் 2019.08.20‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:30  காலைக்கதிர் 2019.08.19‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:30  காலைக்கதிர் 2019.08.18‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:30  காலைக்கதிர் 2019.08.17‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-108). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:29  காலைக்கதிர் 2019.08.16‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:26  காலைக்கதிர் 2018.09.20‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:26  காலைக்கதிர் 2018.09.18‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:26  காலைக்கதிர் 2018.09.16‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:25  காலைக்கதிர் 2018.09.15‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:25  காலைக்கதிர் 2018.09.14‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:25  காலைக்கதிர் 2018.09.13‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:25  காலைக்கதிர் 2018.09.12‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:24  காலைக்கதிர் 2018.09.11‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:24  காலைக்கதிர் 2018.09.10‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-108). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:24  காலைக்கதிர் 2018.09.09‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-107). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:24  காலைக்கதிர் 2018.09.08‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-108). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:24  காலைக்கதிர் 2018.09.06‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-108). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
"http://www.noolaham.org/wiki/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது