நான் 2000.10-12

From நூலகம்
Revision as of 23:15, 8 January 2018 by OCRBot (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
நான் 2000.10-12
13088.JPG
Noolaham No. 13088
Issue ஐப்பசி-மார்கழி 2000
Cycle மும்மாத இதழ்
Editor ஆசிரியர் குழு
Language தமிழ்
Pages 50

To Read

Contents

 • ஆசிரியர் அரும்புகள்
 • சுயம் - அ.எ. ரிச்சேட்
 • தோல்விக்கிளி தோல்வியே - J.M.T. றொட்றிக்கோ
 • மனத்துணிவை நோக்கி - திருமதி. நொ. யூ. தர்மரட்ணம்
 • துணிவெதற்கு - ராஜன் றொகான்
 • மனத்துணிவுள்ள மனிதர்கள் - கோகிலா மகேந்திரன்
 • ஊர்க்கிளி
 • மனிதன், துணிவு, முடிவு - எவ். றஞ்சிற் ரூஸ்வோல்ட் B.A(Hons)
 • நம்பிக்கை ஒளி - அனலையூர் சேந்தன்
 • மனிதனும் மனத்துணிவும் - றீனா H.C
 • முற்சாய்வு(Prejudice) - டொரின் அருளானந்தம்
 • கருத்துக்குவியல் -துணிவுள்ள மனதை உருவாக்குவதில் ஆதிக்கம் செலுத்துவது
  • சூழலே..
  • பரம்பரையே...
 • திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும் -அனலையூர் சேந்தன்
 • மனத்துணிவு கொள்ள - ந. வனஜா நடராஜா
 • வாலிப வசந்தங்களே
 • மனதில் உறுதி வேண்டும் - ஷிரோமி லெனாட்
 • மாணவர் பூங்கா