நூலகம்:முஸ்லிம் ஆவணகம்

From நூலகம்

Share/Save/Bookmark
Jump to: navigation, search
அறிமுகம்
Allah-eser-green.png


இலங்கை முஸ்லிம்களின் ஆவணக்காப்பகம்

இலங்கைவாழ் தமிழ் பேசும் முஸ்லிம்கள் தொடர்பான வெளியீடுகளைத் தொகுத்து ஒரே பார்வையில் வழங்கும் ஆவணக முயற்சி இதுவாகும்.

நூல்கள்
பிரசுரங்கள்


மேலும்...

பத்திரிகைகள்
  • மீள்பார்வை வார இதழாக கொழும்பில் இருந்து வெளிவருகிறது. இலங்கையில் வாழும் முஸ்லிம்களது பார்வையைப் பிரதிபலிப்பதாக மீள்பார்வை அமைகிறது.
சஞ்சிகைகள்

Information Resource Type : Books [6,638] Magazines [10,089] Newspapers [33,902] pamphlet [1,068] நினைவு மலர்கள் [485] சிறப்பு மலர்கள் [796]

Categories : Authors [3,079] Publishers [2,301] Year of Publication [121]

Reference Resources : Organizations [1,706] Biographies [2,632]

Information Access Entry Points : Project Noolaham [52,978] Key Words [89] Portals [25]

Special Collections : Muslim Archive [221] Upcountry Archive [135] Muslim Archive [85] Manuscripts [24]

Sister Projects : பல்லூடக ஆவணகம் - Multimedia Archive மெய்நிகர் பள்ளிக்கூடம்- Virtual Learning Environment


நூலக நிறுவனத்திற்கு நிதிப்பங்களிப்பு செய்து உதவுங்கள் | நூலகத்திற்குப் பங்களிக்க