நூலகம்:முஸ்லிம் ஆவணகம்

From நூலகம்

Share/Save/Bookmark
Jump to: navigation, search
அறிமுகம்
Allah-eser-green.png


இலங்கை முஸ்லிம்களின் ஆவணக்காப்பகம்

இலங்கைவாழ் தமிழ் பேசும் முஸ்லிம்கள் தொடர்பான வெளியீடுகளைத் தொகுத்து ஒரே பார்வையில் வழங்கும் ஆவணக முயற்சி இதுவாகும்.

நூல்கள்


மேலும்...

பிரசுரங்கள்
பத்திரிகைகள்
  • மீள்பார்வை வார இதழாக கொழும்பில் இருந்து வெளிவருகிறது. இலங்கையில் வாழும் முஸ்லிம்களது பார்வையைப் பிரதிபலிப்பதாக மீள்பார்வை அமைகிறது.
சஞ்சிகைகள்

Information Resource Type : Books [6,350] Magazines [8,064] Newspapers [17,728] Newsletters [3] pamphlet [1,141] நினைவு மலர்கள் [351] சிறப்பு மலர்கள் [480] மாநாட்டு மலர்கள் [27]

Categories : Authors [2,987] Publishers [2,205] Year of Publication [115]

Reference Resources : Organizations [1,704] Biographies [2,631]

Information Access Entry Points : Project Noolaham [34,144] Ithazhaham [30] Vasihasaalai [05] Key Words [89] Portals [25] Manuscripts [24]

Special Collections : Muslim Archive [221] Upcountry Archive [135] Muslim Archive [85]


நூலக நிறுவனத்திற்கு நிதிப்பங்களிப்பு செய்து உதவுங்கள் | நூலகத்திற்குப் பங்களிக்க