பகுப்பு:கட்டடப் பொருளியலாளன்

From நூலகம்
Revision as of 23:49, 23 November 2015 by Pirapakar (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

கட்டடப் பொருளியலாளன் மொறட்டுவை பல்கலைக்கழக கட்டடப் பொருளியற்றுறை மாணவர்களின் இணைப்புப்பாலம் அமைப்பின் வருடாந்த வெளியீடாகும். துறைசார் மாணவர்களது ஆக்க இலக்கியப் படைப்புக்களையும் கட்டிடக்கலை தொடர்பான கட்டுரைகளையும் உறவுப்பாலம் அமைப்பின் செயற்பாடுகள் பற்றிய பதிகளையும் தாங்கி வெளிவருகின்றது.

Pages in category "கட்டடப் பொருளியலாளன்"

This category contains only the following page.