மல்லிகை 2005.12

From நூலகம்
மல்லிகை 2005.12
755.JPG
Noolaham No. 755
Issue டிசம்பர் 2005
Cycle மாதமொருமுறை
Editor டொமினிக் ஜீவா
Language தமிழ்
Pages 72

To Read

Contents

 • சிங்கப் பிரதேசத்தில் செந்தமிழ்-----நாச்சியாதீவு பர்வீன்
 • புரியாமலே--------பிரகலாத ஆனந்த்
 • சூல வைரவா சுழட்டிக் குத்தடா?-----ச. முருகானந்தன்
 • நமது தமிழ் நாடக வளர்ச்சி------ஏ. ஏஸ். எம். நவாஸ்
 • ஈழத்து இலக்கியத்துக்கு------மு. அநாதரட்சகன்
 • ஈழத்து தமிழ் நாவல்கள்------செங்கை ஆழியான்
 • ஒரு சிரிப்பின் சில வார்த்தைகள்-----திக்குவல்லை கமால்
 • மரணப் பொழுது-------எல். வஸீம் அக்ரம்
 • செருப்பு கநற் திரைப்படம்------எல். வஸீம் அக்ரம்
 • நூல் தேட்டம்--------பாலா
 • பூச்சியம் பூச்சியமல்ல-------தெணியான்
 • துருவு சஞ்சாரம்-------ஆனந்தி
 • பேய்கள்--------நாச்சியாதீவு பர்வீன்
 • ஈழத்தின் புகழ் பூத்த கவிஞர்------செங்கை ஆழியான்
 • தூண்டில்--------டொமினிக் ஜீவா