வார்ப்புரு:ஆளுமை

From நூலகம்
Name {{{பெயர்}}}
Pages {{{தந்தை}}}
Pages {{{தாய்}}}
Birth {{{பிறப்பு}}}
Pages {{{இறப்பு}}}
Place {{{ஊர்}}}
Category {{{வகை}}}
Pages {{{புனை பெயர்}}}