ஆய்வு 1987.01 (1.1)

From நூலகம்
ஆய்வு 1987.01 (1.1)
679.JPG
Noolaham No. 679
Issue தை 1987
Cycle காலாண்டிதழ்
Editor -
Language தமிழ்
Pages 90

To Read


Contents

  • வீச்சு
  • ஈழம் என்ற சொல்லின் இலக்கியப் பழமை (ஆ. வேலுப்பிள்ளை)
  • இலங்கையும் தமிழ் பேசும் மக்களும் - வரலாற்றுப் பின்னணி (சி. க. சிற்றம்பலம்)
  • ஈழத்து இடப்பெயர் ஆய்வும், அதன் அவசியமும் (இ. பாலசுந்தரம்)
  • இலங்கையின் வடக்கு, கிழக்கு பிரதேசங்களில் தமிழ் பேசும் மக்களின் குடித்தொகை மாற்றம் (கா. குகபாலன்)
  • மீன்பிடி அபிவிருத்திக்கு ஓர் அடிப்படை (கா. ரூபாமூர்த்தி)
  • கடல்நீர் உட்புகும் இடங்களுக்கான வினைத்திறனான் நீர்ப்பாவனை (வீ. துருவசங்கரி)
  • தென்னை பயிரீடு (சு. மோகனதாஸ்)
  • பூங்கனியியல் பயிர்கட்கான எதிர்காலத் திட்டங்கள் (பென் எமர்ஸன்)
  • பாற் பொருட்கள் உற்பத்தியில் முதற்படி