ஊற்று (10.1) 1982.01-03

From நூலகம்
ஊற்று (10.1) 1982.01-03
875.JPG
Noolaham No. 875
Issue 01-03. 1982
Cycle இருமாத இதழ்
Editor பாவநாசசிவம், வே.
Language தமிழ்
Pages 34

To Read

Contents

  • சாளரம்
  • மரவள்ளியும் அதன் நச்சுப் பதார்த்தத்தின் விளைவுகளும் (பூ. காசிநாதன்)
  • அபிவிருத்திச் சபைகள் சட்டம் (2) (க. நவரத்தினம்)
  • மனித இனங்கள் (1) (து. துளசிராசா)
  • சோயா அவரையில் விட்டமின் C (செல்வி. சியாமளா சந்திரசேகரம்)
  • மரணம் - அதன் மர்மங்களும் அர்த்தங்களும் (இ. ஜெயபூரணபாலா)
  • அவரையங்களில் காணப்படும் சில நிரோதிகளும் அவற்றில் வெப்ப பரிகர்ணத்தின் விளைவும் (நந்தினி சபாநாதன்)
  • மனித உடலும் தொழிற்பாடும் - மாதவிடாய் வட்டம் (7) (செல்வி. மல்லிகா இந்திரன்)
  • பிறப்புரிமையியலில் ஒருநோக்கு - பரம்பரை அலகுகளின் ஒன்றை ஒன்று தாக்கல் (1) (சிவ. ஆதித்தன்)
  • The Role of Consultancy Organisasion (K. Krishnananthasivam)