ஊற்று (10.4) 1982.10-12

From நூலகம்
ஊற்று (10.4) 1982.10-12
878.JPG
Noolaham No. 878
Issue ஐப்பசி-மார்கழி 1982
Cycle காலாண்டிதழ்
Editor சிவகணேசன், இ.
Language தமிழ்
Pages 48

To Read

Contents

 • ஊற்று - கல்ங்கரை விளக்கு (க. கிருஷ்ணானந்த சிவம்)
 • ஆறுமுக நாவலரின் சமய, சமுதாயப் பணிகள் (இரா. வை. கனகரத்தினம்)
 • மனித இனங்கள் (3) (து. துளசிராசா)
 • உங்கள் வாழ்வில் நிம்மதி இல்லையா? (தி. ஆனந்தமூர்த்தி)
 • ஐம்பதாண்டு சர்வசன வாக்குரிமையும், இலங்கையின் அரசியல் வளர்ச்சியில் அதன் தாக்கமும் (வே. மணிவாசகர்)
 • நகரங்களின் புவியியல் ரீதியான எல்லைவரையறை - யாழ்ப்பாணம் (கி. ஆறுமுகம்)
 • பாரதியும் அறிவியலும் (க. அருணாசலம்)
 • புகைத்தலும் அதன் விளைவுகளும் (பூ. காசிநாதன்)
 • கசநோய் தொற்றுதலிலிருந்து மனித குலத்தைக் காப்பாற்றுவோம் (ஏ. எல். பரீத்)
 • கண்ணதாசனின் திரைப்படப் பாடல்களிலே சில விஞ்ஞானக் கருத்துக்கள் - ஒரு நோக்கு (சச்சி ஸ்ரீகாந்தா)
 • காலச் சக்கரம் - மறைந்துவிட்ட இளமைப்பிராயம் திரும்புமா (இ. சிவகணேசன்)
 • உள்ளம்