கொழுந்து (009) 1996.09-10

From நூலகம்
கொழுந்து (009) 1996.09-10
1225.JPG
Noolaham No. 1225
Issue செப்டம்பர்/ஒக்டோபர் 1996
Cycle இருமாத இதழ்
Editor அந்தனி ஜீவா
Language தமிழ்
Pages 40

To Read


Contents

 • வாழும் பொழுதே வரலாறாக வாழ்ந்தவர் - ஆசிரியர்
 • மலையக கலை இலக்கிய பேரவையின் 15வது ஆண்டு விழா - மு.முத்தழகு
 • யாழ் நூலகமும் நவீன அச்சகமும் - எஸ்.எம்.கமால்தீன்
 • கவிதை
  • விரியுமொரு புள்ளி - (சு.முரளிதரன்)
  • மனிதா...! நீ விழித்தெழு...! - (ஐ.எம்.பர்வீன்)
  • கு.தர்ஷனி கவிதை
  • விண்ணப்பம் - (ஆங்கிலமூலம்: அருட்திரு சார்ள்ஸ் வில்லியம் த சில்வா, தமிழில்: பண்ணாமத்துக் கவிராயர்)
 • சிறுகதை
  • வீடில்லாமல் விட்டுப்பிரிந்த உயிர் - (செல்வன்.எம்.முத்துக்குமார்)
  • வெள்ளி மலை - (மல்லிகை சி.குமார்)
 • பொருளியலில் புறவிளைவுகள் - (மு.சின்னத்தம்பி)
 • மலைநாட்டு இலக்கியம் சில வரலாற்று குறிப்புகள் - (அந்தனி ஜீவா)
 • செய்தி - தமிழில் சத்தியப்பிரமாணம் - (க.ப.சிவம்)