சித்திரக்கலை வர்ணங்கள்: தரம் 06-13

From நூலகம்
சித்திரக்கலை வர்ணங்கள்: தரம் 06-13
84330.JPG
Noolaham No. 84330
Author றஸாக், வை. பி. ஏ.
Category பாட நூல்
Language தமிழ்
Publisher கமு/ ஸாஹிறா தேசிய பாடசாலை கல்முனை
Edition -
Pages 24

To Read

Contents

 • தூரிகைகளின் சில மாதிரிகள்
 • சித்திரம்
 • நிறங்கள் அல்லது வர்ணங்கள்
 • மூலவர்ணங்கள்
 • மூவித வர்ணங்கள்
 • வெப்ப வர்ணங்களும் குளிர் வர்ணங்களும்
 • உபவர்வணங்கள்
 • வர்ணப்பிரிவுகள்
 • இசைவுள்ள வர்ணங்கள்
 • வர்ண பேதங்கள்
 • வர்ணங்களின் இருண்ட சாயலையும் ஒளிர்வுள்ள சாயலையும் உருவாக்கிக்கொள்ளல்
 • சித்திரத்தில் வர்ணம் வகிக்கும் ஸ்தானம்
 • வர்ணத்தெரிவு
 • வர்ணங்களின் வசீகரம் அல்லது மயக்கும் தன்மை
 • நிறங்கள் தயார் செய்தல்
 • சிங்கள வர்ணங்கள்
 • புராதன காலத்தில் வர்ணங்களைப்பெற்ற முறைகள்
 • வர்ண ஊடகங்கள்
 • நீர்வர்ணங்கள்
 • தூள் வர்ணம்
 • பெஸ்ரல்
 • போஸ்டர் வர்ணங்கள்
 • எண்ணெய் வர்ணங்கள்
 • எக்ரலிக் வர்ணங்கள்
 • சித்திரக்கலைக்கான பென்சில்கள், தூரிகைகள்
 • தூரிகைகள்
 • தூரிகைகளின் வகைகள்
 • அழகிய சித்திரங்களை அமைப்பதற்கு சந்தையிலுள்ள சிறந்த தூரிகைகள் சில
 • தற்காலத்தில் சந்தையில் உள்ள நிறங்கள்