நங்கையரின் அணிகலன்கள்: யாழ்ப்பாணப் பாரம்பரியம் பற்றிய நுண்கலை ஆய்வு

From நூலகம்
நங்கையரின் அணிகலன்கள்: யாழ்ப்பாணப் பாரம்பரியம் பற்றிய நுண்கலை ஆய்வு
9667.JPG
Noolaham No. 9667
Author கிருஷ்ணராசா, செ., ஜெயானந்தி, சி.
Category பண்பாடு
Language தமிழ்
Publisher பிறைநிலா வெளியீடு
Edition 1997
Pages 84

To Read

Contents

 • பொருளடக்கம்
 • அணிந்துரை
 • நுழைவாயில் – செ. கிருஷ்ணராஜா, சி. ஜெயானந்தி
 • அத்தியாயம் ஒன்று: ஆய்வுக்கோர் அறிமுகம்
 • அத்தியாயம் இரண்டு: இலங்கையில் பெண்கள் அணியும் அணிகலங்களும் அவைபற்றிய விளக்கமும்
 • அத்தியாயம் மூன்று: யாழ்ப்பாணத்துச் சமூக அமைப்பில் பெண்களின் அணிகலன்கள்
 • அத்தியாயம் நான்கு: யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டில் பொற்றொழிலாளர்
 • அத்தியாயம் ஐந்து: பெண்களின் அணிகலன்களும் நம்பிக்கைகள் - மரபுகளும்
 • முடிவுரை
 • பின்னிணைப்பு: 1 – அகரவரிசையில் அணிகலன்கள்
 • தமிழ் பழமொழிகளில் அணிகலன்கள்
 • அணி கலன்களின் வரைபடங்கள்
  • கழுத்தணிகலன்கள்
  • தலையணிகலன்கள்
  • காதணிகள்
  • கையணிகள்
  • மார்பணிகலன்கள்
  • இடுப்பணிகலன்கள்
 • தலைக் குஞ்சங்கள்
 • காலணி கலன்கள்