நான் 1980.05-06

From நூலகம்
நான் 1980.05-06
29068.JPG
Noolaham No. 29068
Issue 1980.05-06
Cycle மாத இதழ்
Editor வின்சென்ற் பற்றிக்
Language தமிழ்
Pages 30

To Read

Contents

  • எல்லோரும் நல்லவரே!
  • ஒரு குழந்தை மனிதன் ஆகின்றது - ஏ. ஈ. ஜீவரத்தினம்
  • மனித செயற்பாடுகள் - வி. பற்றிக். தும்பற வளாகம்
  • மன வயிறுகள் - காவலூர் எஸ். ஜெகநாதன்
  • கருத்துக் குவியல்
  • பகடைக் காய்கள் - புசல்லாவை இஸ்மாலிகா
  • வாசகர் அறிமுகம்
  • நெறிப் பிறழ்வு
  • நன் பதில்
  • கொடுக்கல் - வாங்கல் ஆய்வு - பிரக்சீட் அன்ரனி எம். எ