நிறுவனம்:கிளி/ கரைச்சி கிருஷ்ணபுரம் சிவன் கோயில்

From நூலகம்
Name கிளி/ கரைச்சி கிருஷ்ணபுரம் சிவன் கோயில்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District கிளிநொச்சி
Place கிருஷ்ணபுரம்
Address கிருஷ்ணபுரம், கரைச்சி, கிளிநொச்சி
Telephone
Email
Website

கரைச்சி கிருஷ்ணபுரம் சிவன் கோயில் இலங்கையின் வடக்கே கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் கரைச்சி, கிருஷ்ணபுரம் எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது. இவ் ஆலயத்தின் மூலமூர்த்தியாக சிவன் எழுந்தருளியுள்ளார்.