நிறுவனம்:கிளி/ புதுமுறிப்பு விக்கினேஸ்வரா வித்தியாலயம்

From நூலகம்
Name கிளி/ புதுமுறிப்பு விக்கினேஸ்வரா வித்தியாலயம்
Category பாடசாலை
Country இலங்கை
District கிளிநொச்சி
Place
Address உருத்திரபுரம், கிளிநொச்சி
Telephone 021-320-8226
Email
Website