நிறுவனம்:கிளி/ பூநகரி கருக்காய்தீவு வாய்க்காலடி வைரவர் கோயில்

From நூலகம்
Name கிளி/ பூநகரி கருக்காய்தீவு வாய்க்காலடி வைரவர் கோயில்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District கிளிநொச்சி
Place கருக்காய்த்தீவு
Address கருக்காய்தீவு, பூநகரி, கிளிநொச்சி
Telephone
Email
Website

பூநகரி கருக்காய்த்தீவு வாய்க்காலடி வைரவர் கோயில் இலங்கையின் வடக்கே கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் பூநகரி, கருக்காய்தீவு எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது.