நிறுவனம்:கிளி/ மருதடி ஐயனார் கோயில்

From நூலகம்
Name கிளி/ மருதடி ஐயனார் கோயில்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District கிளிநொச்சி
Place மருதடி
Address மருதடி, கிளிநொச்சி
Telephone
Email
Website


மருதடி ஐயனார் கோயில் இலங்கையின் வடக்கே கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் மருதடி எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது.