நிறுவனம்:திரு/ புல்மோடை முஸ்லிம் மகா வித்தியாலயம்

From நூலகம்
Name திரு/ புல்மோட்டை முஸ்லிம் மகா வித்தியாலயம்
Category பாடசாலை
Country இலங்கை
District திருகோணமலை
Place
Address புல்மோட்டை, திருகோணமலை
Telephone
Email
Website www.pulmoda.sch.lk