பகுப்பு:சூரியன்

From நூலகம்

சூரியன் இதழ் 90களில் டிக்கோயா வில் இருந்து எம்.எச்.எம்.ஜவ்பர் அவர்களை ஆசிரியராக கொண்டு வெளிவந்த காலாண்டு இதழ். இதன் உதவி ஆசிரியராக கோ.சுரேஷ் விளங்கினார் .இன, மத, மொழி,சாதி, அனைத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு பொதுமை உணர்வினை அடிப்படையாக கொண்டதா இந்த இதழ் வெளி வந்தது. இளம் தலை முறையினரிடத்து நல்ல இலக்கியம் உருவாக வேண்டும் என்பது இதன் பிரதான நோக்கம்.

Pages in category "சூரியன்"

The following 2 pages are in this category, out of 2 total.