பகுப்பு:நாளைய தலைவர்கள்

From நூலகம்

நாளைய தலைவர்கள் 2015 செப்டம்பர் மாதத்தில் இருந்து கெக்கிராவை யில் இருந்து வெளியாகிறது. மனிதனை முன்னோக்கி பாய செய்யக்கூடிய விடயங்கள் தாங்கி இந்த இதழ் வெளியாகிறது. தனது திறன்கள், ஆளுமைகளை வெளிப்படுத்தும் நோக்குடன் இந்த இதழ் வெளியாகிறது. இதன் ஆசிரியராக ஆரூஸ், ரா. ப. விளங்கினார். பண்பாட்டு எழுச்சிக்கான பரீட்சார்த்த பயணம் என்னும் நோக்குடன் இந்த இதழ் வெளியானது

Pages in category "நாளைய தலைவர்கள்"

This category contains only the following page.