பகுப்பு:முஸ்லிம் காங்கிரஸ்

From நூலகம்

முஸ்லீம் காங்கிரஸ் பத்திரிகை முஸ்லீம் மக்களின் குரலாக 1987 இல் இருந்து வெளியானது. முஸ்லீம் மக்களின் செய்திகளை மாத்திரம் பிரசுரித்த இந்த இதழ் முஸ்லீம் காங்கிரஸ் வெளியீடு செய்த பத்திரிகையாக திகழ்கிறது. கொழும்பை மையமாக கொண்டு இந்த இதழ் வெளியானது.

Pages in category "முஸ்லிம் காங்கிரஸ்"

The following 2 pages are in this category, out of 2 total.