புதுசு 1980 (2)

From நூலகம்
புதுசு 1980 (2)
861.JPG
Noolaham No. 861
Issue 1980
Cycle -
Editor -
Language தமிழ்
Pages 38

To Read

Contents

 • அவள் ஏன் கலங்குகிறாள்? நாம் ஏன் கலங்குகிறோம்?
 • வரும் நேரம் - உமா வரதராஜன்
 • மூன்று பார்வைகள் - கே. டானியல்
 • எமது பத்திரிகைகள் பெண்கள் பற்றிக் கூறுவதென்ன?-சித்திரலேகா மௌனகுரு
 • சஞ்சயன் பக்கங்கள்
 • எரியும் பொழுதும் இரவும் - எச். எம். பாறூக்
 • வரலாற்றுக் குருடர்கள் - சுந்தரன்
 • புதிய மொட்டுக்கள் - யோகபுரம் நாக. லோசன்
 • சந்திரன் தோன்றுகிறது - அ.ஜெசுராசா
 • பிரியாவிடை - ளு. உலகநாதன்
 • மேலும் ஒரு நல்ல திரைப்படம் - கணனி
 • யாழ்ப்பாணத்தின் சமூகப் பொருளாதார வரலாறு-வ. ஐ. ச. ஜெயபாலன்
 • வெளவால்கள் - ஹம்சத்வனி
 • மாவட்ட அபிவிருத்தி சபையும் மயக்கங்கள் சிலவும்