அகத்தியர்

From நூலகம்
அகத்தியர்
4598.JPG
Noolaham No. 4598
Author கந்தையாபிள்ளை, ந. சி
Category இந்து சமயம்
Language தமிழ்
Publisher ஆசிரியர் நூற்பதிப்புக்கழகம்
Edition 1948
Pages 44

To Read

Contents

  • முன்னுரை
  • தோற்றுவாய்
  • அகத்தியர்
  • கம்போதியாவில் அகத்தியர்
  • மலாய தீவுகளில் அகத்தியர்
  • அகத்தியர் பலர்
  • சிற்றகத்தியமும் பேரகத்தியமும்
  • சின்ன ஆசியாவில் அகத்தியர்
  • பழைய தமிழ் நூல்களில் அகத்தியரைத் தமிழோடு தொடர்பு படுத்திக் கூறும் பகுதிகள்