அண்மைய மாற்றங்கள்

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | என் தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | சிறிய தொகுப்புகளை மறை
17:17, 6 மார்ச் 2021 முதல் இன்று வரை செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

5 மார்ச் 2021

     22:51  அறிமுக விஞ்ஞானம்: பகுதி 2‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+115). . Shaakir (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:22  இஸ்லாமிய இலக்கியம்: புத்துயிர்ப்பும் புரிதல்களும்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1). . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:21 (நகர்த்தல் பதிகை) . . Meuriy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்), இஸ்லாமிய இலக்கியம் பக்கத்தை இஸ்லாமிய இலக்கியம்: புத்துயிர்ப்பும் புரிதல்களும் என்ற தலைப்புக்கு வழிமாற்று இன்றி நகர்த்தியுள்ளார் ‎
பு    05:17  இஸ்லாமிய இலக்கியம்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+836). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 82335 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    05:17  ஆன்மாவின் ஒரு துளி வெட்கம்‎‎ (3 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+894). . [Pilogini‎ (3×)]
      05:17 (நடப்பு | முந்திய) . . (-2). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      05:15 (நடப்பு | முந்திய) . . (-1). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு     05:10 (நடப்பு | முந்திய) . . (+897). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 82334 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     05:12  நூலகம்:824‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+87). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:54  நூலகம்:835‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,893). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    04:37  வலம்புரி 2021.03.05‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+531). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 83140..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:37  வலம்புரி 2021.03.04‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+531). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 83139..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:37  உதயன் 2021.03.04‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+513). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 83137..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:37  உதயன் 2021.03.05‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+513). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 83138..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:37  செம்மண் 2021.02.13-19‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+553). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 83135..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:37  செம்மண் 2021.02.06-12‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+553). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 83134..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:37  செம்மண் 2021.02.20-26‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+553). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 83136..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:37  செம்மண் 2021.01.30-02.05‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+559). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 83133..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:37  செம்மண் 2021.01.23-29‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+553). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 83132..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:37  செம்மண் 2021.01.16-22‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+553). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 83131..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     04:36  நூலகம்:832‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+635). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:09 (பதிவேற்றப் பதிகை) . . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) படிமம்:17.JPGஐ பதிவேற்றினார் ‎
பு    03:24  காலைக்கதிர் 2021.03.04 (மாலைப்பதிப்பு)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+590). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 83357..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:24  காலைக்கதிர் 2021.03.05‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+549). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 83358..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:24  ஈழநாடு 2021.03.05‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+519). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 83355..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:24  சுபீட்சம் 2021.03.05‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+566). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பத்திரிகை| நூலக எண் = 83356..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     03:24  நூலகம்:834‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+310). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     03:24  பொருளியல் நோக்கு 2003.01-03‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+71). . Pilogini (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    02:15  Words Worth (2018)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+871). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:15  The Leader 2018‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+871). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{சிறப்புமலர்| நூலக எண் =..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:15  சிபாரிசு செய்யப்பட்ட நெல் வர்க்கங்கள்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+776). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{பிரசுரம்| நூலக எண் = 83098 |..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:15  சக்தி 2000.12 (1)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+514). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{இதழ்| நூலக எண் = 83096 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:15  மானிடப்புவியியல்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+790). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 83097 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:15  அ ஆ இ... உயிர்மமொழி‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+939). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 83095 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:15  பொது அறிவு (2007)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+771). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 83094 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:15  கூட்டுறவு கருவூலங்கள்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,146). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 83093 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:15  Geography: Grade 6‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+758). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 83092 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:15  தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்னுநுட்பம்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+882). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 83091 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:15  சைவநெறி : ஆண்டு 08‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+793). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 83090 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:15  சைவ நெறி: ஆண்டு 10‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+793). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 83089 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:15  தமிழியற் பணிகள் (2001)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+986). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 83088 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:15  வரலாறு: தரம்11‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+741). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 83087 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:15  அளவையியலும் விஞ்ஞானமுறையும் பகுதி 2 (1999)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+834). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 83086 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:15  சைவநெறி: பரீசை முன்னோடி வினா விடை தரம் 11‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+885). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{நூல்| நூலக எண் = 83085 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:15  Tribune 1974.11.30 (19.30)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+718). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{இதழ்| நூலக எண் = 83084 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:15  Tribune 1974.10.12 (19.23)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+718). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{இதழ்| நூலக எண் = 83083 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:15  Tribune 1974.10.05 (19.22)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+718). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{இதழ்| நூலக எண் = 83082 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:15  Tribune 1974.09.28 (19.21)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+718). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{இதழ்| நூலக எண் = 83081 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:15  Tribune 1974.07.13 (19.10)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+718). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{இதழ்| நூலக எண் = 83080 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:15  Tribune 1974.06.01 (19.4)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+718). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{இதழ்| நூலக எண் = 83079 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:15  Tribune 1974.05.25 (19.3)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+718). . Janatha.p (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("{{இதழ்| நூலக எண் = 83078 | வெள..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
"http://www.noolaham.org/wiki/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது