அண்மைய மாற்றங்கள்

நூலகம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல:வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | என் தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | சிறிய தொகுப்புகளை மறை
06:04, 24 நவம்பர் 2020 முதல் இன்று வரை செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

24 நவம்பர் 2020

23 நவம்பர் 2020

     23:53  (நீக்கல் பதிவு). . [Parathan‎ (2×)]
      23:53 . . பகுப்பு:முஸ்லிம் ஆவணக அமைப்புக்கள் பக்கத்தை Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(இருந்த உள்ளடக்கம்: 'பகுப்பு:முஸ்லிம் ஆவணக...' (தவிர, 'Janatha' மட்டுமே பங்களித்திருந்தார்))
      23:53 . . வார்ப்புரு:சிறப்புச்சேகரம்-முஸ்லிம்ஆவணகம்/நிறுவனங்கள் பக்கத்தை Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(இருந்த உள்ளடக்கம்: 'பகுப்பு:முஸ்லிம் ஆவணக நிறுவனங்கள் பகுப்பு:முஸ்லிம் ஆவணகம்')
பு    23:49  பகுப்பு:முஸ்லிம் ஆவணக நிறுவனங்கள்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+69). . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:முஸ்லிம் ஆவணகம்"-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     23:35  (நகர்த்தல் பதிகை). . [Parathan‎ (2×)]
      23:35 . . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பக்கம் வார்ப்புரு:சிறப்புச்சேகரம்-முஸ்லிம்ஆவணகம்/அமைப்புக்கள் என்பதை வார்ப்புரு:சிறப்புச்சேகரம்-முஸ்லிம்ஆவணகம்/நிறுவனங்கள் என்பதற்கு நகர்த்தினார் ‎
      23:32 . . Parathan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பக்கம் அனல் 2020.07.01 என்பதை அனல் 2020.07-08 என்பதற்கு நகர்த்தினார் ‎
     22:57  நூலகம்:776‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (0). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    22:53  பகுப்பு:மலையக ஆவணக நிறுவனங்கள்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+94). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:மலையக ஆவணகம்|நி..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    22:53  வார்ப்புரு:சிறப்புச்சேகரம்-மலையகஆவணகம்/நிறுவனங்கள்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+149). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:மலையக ஆவணக நிறு..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    22:51  வலைவாசல்:பெண்ணியம்/நிறுவனங்கள்‎‎ (4 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+86). . [Janatha‎ (4×)]
      22:51 (நடப்பு | முந்திய) . . (-287). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      22:50 (நடப்பு | முந்திய) . . (+373). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      22:49 (நடப்பு | முந்திய) . . (-88). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (இப்பக்கத்தில் இருந்த உள்ளடக்கங்கள் நீக்கப்பட்டுவிட்டன)
பு     22:48 (நடப்பு | முந்திய) . . (+88). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:பெண்ணியம்/நிறு..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    22:47  பகுப்பு:பெண்கள் ஆவணக நிறுவனங்கள்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+66). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:பெண்கள் ஆவணகம்"-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    22:46  வார்ப்புரு:சிறப்புச்சேகரம்-பெண்கள்ஆவணகம்/நிறுவனங்கள்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+161). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:பெண்கள் ஆவணக நி..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    22:11  பகுப்பு:நவமணி‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+87). . Safna (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("பகுப்பு:பத்திரிகைகள் த..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     22:10  நூலகம்:முஸ்லிம் ஆவணகம்/பத்திரிகைகள்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+61). . Safna (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:16  வலைவாசல்:பெண்ணியம்/அனுசரணையாளர்‎‎ (3 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (0). . [Janatha‎ (3×)]
      05:16 (நடப்பு | முந்திய) . . (0). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      05:16 (நடப்பு | முந்திய) . . (0). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      05:15 (நடப்பு | முந்திய) . . (0). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     05:15  வலைவாசல்:பெண்ணியம்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+497). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    04:58  நூலகம்:முஸ்லிம் ஆவணகம்/உதவுக‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+567). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("முஸ்லிம் ஆவணகத்தினை ஒரு..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     04:55  நூலகம்:முஸ்லிம் ஆவணகம்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-63). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:52  வலைவாசல்:அரியாலை‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-1). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:51  நூலகம்:மலையக ஆவணகம்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+466). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:18  அனல் 2020.07.01‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (0). . [Janatha‎ (2×)]
      04:18 (நடப்பு | முந்திய) . . (0). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
      04:14 (நடப்பு | முந்திய) . . (0). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:31  வலம்புரி 2020.11.16‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-78). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:31  வலம்புரி 2020.11.15‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-78). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:31  வலம்புரி 2020.11.14‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-78). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:31  உதயன் 2020.11.16‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-69). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:31  உதயன் 2020.11.15‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-69). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:31  உதயன் 2020.11.14‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-69). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:31  உதயன் 2020.11.13‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-69). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:31  வலம்புரி 2020.11.12‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-78). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:31  உதயன் 2020.11.12‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-69). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:31  வலம்புரி 2020.11.11‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-78). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:31  உதயன் 2020.11.11‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-69). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:31  வலம்புரி 2020.11.10‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-78). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:31  வலம்புரி 2020.11.09‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-78). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:31  உதயன் 2020.11.10‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-69). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:31  உதயன் 2020.11.09‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-69). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:31  வலம்புரி 2020.11.08‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-78). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:31  உதயன் 2020.11.08‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-69). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:30  உதயன் 2020.11.07‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-69). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:30  வலம்புரி 2020.11.07‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-78). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:30  வலம்புரி 2020.11.06‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-78). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:30  உதயன் 2020.11.06‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-69). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     01:30  வலம்புரி 2020.11.05‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-78). . Janatha (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
"http://www.noolaham.org/wiki/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது