அர்த்தம்

From நூலகம்
அர்த்தம்
885.JPG
Noolaham No. 885
Author கதிர் சயந்தன்
Category தமிழ்ச் சிறுகதைகள்
Language தமிழ்
Publisher நிகரி வெளியீடு
Edition 2003
Pages 84

To Read

நூல்விபரம்

சயந்தனின் கதைகளில் அவர் வாழ்ந்த காலங்களின் நினைவுகள் தெரிகின்றன. வாழ்வதற்கான கனவுகள் தெரிகின்றன. வதைபட்ட காலத்தை, அந்தக் காலத்தின் செய்திகளை வெளியே சொல்லும் அவா தெரிகின்றது. சம்பவக் கோர்வைகளை மண்வாசனைக் கதைகளெனக் கட்ட முற்படாது மன உணர்வுகள் பேசுகின்ற, துடிக்கின்ற கதைகளினூடாக சிறுகதை இலக்கியத்தை அடுத்த நகர்விற்குக் கொண்டுசெல்பவராக சயந்தன் உருவாகியிருக்கிறார்.


பதிப்பு விபரம் அர்த்தம். கதிர் சயந்தன். மவுன்ட் லவீனியா: நிகரி வெளியீடு, 88/7, Watarapala Road, 1வது பதிப்பு, மே 2003. (கொழும்பு 13: ஈ-குவாலிட்டி கிராப்பிக்ஸ், 315, ஜம்பெட்டா வீதி). 84 பக்கம், விலை: ரூபா 100., அளவு: 14.5*14.5 சமீ.

-நூல் தேட்டம் (# 4556)